Cenník: Dornova metóda

19.00


30 minút


Poradenstvo
Dornova metóda

Tak ako pri stavbe domu potrebujeme dobré základy, aby časom nevznikli trhliny, tak aj naše telo potrebuje pevnú opornú sústavu, ktorá zaručuje stabilitu. Dornovou metódou sa stavce a kĺby vracajú na pôvodné miesto, čím sa vyrovnáva celková statika tela.

Základným predpokladom úspechu je aktívna spolupráca klienta. Aby bol výsledok trvalý, klient musí po ošetrení vykonávať doma samostatné cvičenia, zmeniť niektoré zvyky, ako je napríklad prekladanie si nohu cez nohu.